Grāmatvedības pakalpojumi

SIA E.U. Finanses- veic klienta grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Mēs uzņemamies visu ar grāmatvedību saistīto jautājumu risināšanu Jūsu uzņēmumā. Jums atliek tikai piegādāt mums attiecīgus grāmatvedības dokumentus līdz katra mēneša noteiktajam datumam.

Mēs piedāvājam:

- datorizētu, uzskatāmu un sistematizētu uzņēmuma grāmatvedības veikšanu;
- algu aprēķināšanu;
- visu nepieciešamo atskaišu sagatavošanu;
- gada pārskatu sagatavošanu;
- konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos;
- nodokļu aprēķināšanu un plānošanu;
- uzņēmuma pārstāvēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
- iepriekšējo periodu sakārtošana par samērā zemu samaksu;

Izmantojot Mūsu pakalpojumus jūs tiksiet pasargāti no neparedzētiem izdevumiem, iegādājoties:

- atbilstošu datoru un datorprogrammu;
- tehnisko aprīkojumu un inventāru;
- grāmatvedības un nodokļu likumdošanas krājumus;
- kancelejas preces grāmatvedības vajadzībām;
- nebūs jāveic sociālie maksājumi par grāmatvežiem;
- nebūs jāveic maksājumi par sava grāmatveža kvalifikācijas paaugstināšanu;
- ikmēneša apkalpošanas maksa ir zemāka par kvalificēta grāmatveža mēneša algu.

 

Juridiskie pakalpojumi

Piedāvājam:

  • Konsultācijas parādu atgūšanā no juridiskām un privātām personām Latvijā;
  • Klienta pārstāvēšana tiesā parādu piedziņas procesos;
  • Juridisko pakalpojumu, konsultāciju sniegšanu parādu piedziņas procesā;
  • Konsultāciju sniegšana komersantu dibināšanā un nepieciešamo dokumentu sagatavošanā to reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā;
  • Dažādu izmaiņu veikšanu komersantu reģistrācijas dokumentos reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā;
  • Konsultācijas līgumu projektu sagatavošanas un slēgšanas procesā;
  • Noslēgto līgumu analīzi;
  • Konsultācijas autortiesību jautājumos
  • Dažādu dokumentu sagatavošanu (piemēram, pieteikumu tiesai, sūdzības un vēstules valsts, pašvaldību vai citās institūcijās).

Izskatīsim jebkuru iespēju Jums palīdzēt!